Przetarg nieograniczony

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 
 2. SIWZ
 3. Program Funkcjonalno Użytkowy  - załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 7
 10. Załącznik nr 8
 11. Załącznik nr 9 
 12. Umowa na roboty budowlane - załącznik nr 10 
 13. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego